Liiketaloudellinen aikakauskirja LTA - Finnish Journal of Business Economics is now Nordic Journal of Business
This site is no longer updated. For up-to-date information use:
http://www.njb.fi/
Liiketaloudellinen Aikakauskirja
3 / 2005
CONTENTS
RESEARCH PAPERS - TIETEELLISET ARTIKKELIT
 • John Darling, Hannu Seristö and Mika Gabrielsson
  Anatomy of Crisis Management: A Case Focusing on a Major Cross-cultural Clash within DaimlerChrysler
  Summary (PDF)   [93 KB] , Paper (PDF)   [633 KB]
 • Esa Jokivuolle and Markku Lanne
  Trading Nokia: The Roles of the Helsinki vs. the New York Stock Exchanges
  Summary (PDF)   [91 KB] , Paper (PDF)   [633 KB]
 • Minna Aslama, Heikki Hellman ja Tuomo Sauri
  Kilpailun ja toimilupapolitiikan vaikutuksen tv-ohjelmiston monipuolisuuteen 1993-2002
  Summary (PDF)   [89 KB] , Paper (PDF)   [633 KB]
 • Tiina M. Hautala
  Kehityskeskustelut – alaisten persoonallisuuden yhteys kokemuksiin keskusteluista
  Summary (PDF)   [88 KB] , Paper (PDF)   [135 KB]
DISCUSSION - KESKUSTELUA
 • Janne Tienari and Eero Vaara
  The Contested Terrain of Globalization: Review and Conceptual Clarifications for Management Studies
  Paper (PDF)   [428 KB]
 • Mikko Alkio
  Suomalaiset työeläkelaitokset ja kilpailuoikeus
  Paper (PDF)   [429 KB]
 • Eliisa Troberg
  Osuuskunta – Käyttämätön potentiaali pienyrittäjyyden innovatiivisuuden edistäjänä
  Paper (PDF)   [428 KB]
LITERATURE - KIRJALLISUUTTA
KAUPPATIETEELLINEN YHDISTYS RY
 • Kauppatieteellinen yhdistys ry.
  Paper (PDF)   [148 KB]