Liiketaloudellinen aikakauskirja LTA - Finnish Journal of Business Economics is now Nordic Journal of Business
This site is no longer updated. For up-to-date information use:
http://www.njb.fi/
Liiketaloudellinen Aikakauskirja
3 / 2001
CONTENTS
RESEARCH PAPERS - TIETEELLISET ARTIKKELIT
 • Peter Back
  Testing Liquidity Measures as Bankruptcy Prediction Variables
  Summary (PDF)   [188 KB] , Paper (PDF)   [872 KB]
 • Peter Björk
  Sustainable Tourism Development, Fact or Fiction in Small Tourism Companies?
  Summary (PDF)   [188 KB] , Paper (PDF)   [929 KB]
 • Maria Anne Skaates
  Norms and Interfirm Governance in Client-Architectural Firm Relationships
  Summary (PDF)   [188 KB] , Paper (PDF)   [617 KB]
 • Tuomo Takala & Anna-Maija Lämsä
  Tulkitseva käsitetutkimus organisaatio- ja johtamistutkimuksen tutkimusmetodologisena vaihtoehtona - Interpretative Study of Concepts as a Methodological Alternative in the Field of Organization and Management Research
  Summary (PDF)   [187 KB] , Paper (PDF)   [846 KB]
DISCUSSION - KESKUSTELUA
 • Emma Vironmäki
  Kuvia markkinoinnista, yliopistosta ja tieteistä - Pictures of Academic Marketing, Science and University
  Summary (PDF)   [188 KB] , Paper (PDF)   [207 KB]
LITERATURE - KIRJALLISUUTTA