Liiketaloudellinen aikakauskirja LTA - Finnish Journal of Business Economics is now Nordic Journal of Business
This site is no longer updated. For up-to-date information use:
http://www.njb.fi/
Liiketaloudellinen Aikakauskirja
1 / 2003
CONTENTS
RESEARCH PAPERS - TIETEELLISET ARTIKKELIT
 • Alexander von Nandelstadh
  Do Analysts’ Overweight Earnings Information?
  Summary (PDF)   [20 KB] , Paper (PDF)   [131 KB]
 • Vesa Puttonen and Sami Torstila
  Risk Management in Finnish Pension Funds: A Survey
  Summary (PDF)   [20 KB] , Paper (PDF)   [347 KB]
 • Outi Uusitalo ja Maija Rökman
  Vähittäiskaupan etabloitumisen vaikutukset kohdemaassa. Vaikutusryhmien reaktiomalli
  Summary (PDF)   [20 KB] , Paper (PDF)   [115 KB]
DISCUSSION - KESKUSTELUA
 • Salme Näsi
  Laskentatoimen nopeasti muuttuva maailma
  Paper (PDF)   [61 KB]
LITERATURE - KIRJALLISUUTTA
KAUPPATIETEELLINEN YHDISTYS RY
 • Kauppatieteellinen yhdistys ry.
  Paper (PDF)   [291 KB]