Liiketaloudellinen aikakauskirja LTA - Finnish Journal of Business Economics is now Nordic Journal of Business
This site is no longer updated. For up-to-date information use:
http://www.njb.fi/
Liiketaloudellinen Aikakauskirja
1 / 2011
CONTENTS
FOREWORD - ESIPUHE
 • FJBE annual award for young professionals
  Paper (PDF)   [36 KB]
RESEARCH PAPERS - TIETEELLISET ARTIKKELIT
 • Erno Tornikoski, Matleena Saarakkala, Elina Varamäki ja Marko Kohtamäki
  Pk-yrityksen kasvutekijät ja kasvun hallinta: viitekehys kasvun haasteiden tunnistamiseksi
  Summary (PDF)   [34 KB] , Paper (PDF)   [277 KB]
 • Tomi J. Kallio ja Kirsi-Mari Kallio
  Organisatorinen luovuus - Hypestä kohti luovuuden mahdollistavia organisaatiorakenteita
  Summary (PDF)   [34 KB] , Paper (PDF)   [266 KB]
 • Anna Gromov ja Tiina Brandt
  Transformationaalinen johtajuus muutoksessa. Tapaustutkimuksen kohteena organisaatiomuutos
  Summary (PDF)   [31 KB] , Paper (PDF)   [140 KB]
DISCUSSION - KESKUSTELUA
 • Tuija Virtanen ja Mari Tuomaala
  Energiatehokkuuden huomioiminen investoinneissa
  Paper (PDF)   [195 KB]
 • S.Aho, S.Ståhle ja P.Ståhle
  Aineettoman pääoman mittaaminen: VAIC ja CIV-menetelmien kriittistä tarkastelua
  Paper (PDF)   [202 KB]
 • Kim Ittonen
  Developing a publication ranking system in Finland: a discussion
  Paper (PDF)   [107 KB]
LITERATURE - KIRJALLISUUTTA
KAUPPATIETEELLINEN YHDISTYS RY
 • Kauppatieteellinen Yhdistys Ry
  Paper (PDF)   [40 KB]